Varno delo na višini

Varno delo na višini je zares varno, ko nenehno skrbimo za opremo in znanje v treh fazah:
  • varovalna oprema za delo na višini vedno ustreza zahtevam vašega trenutnega delovnega okolja (ta se pri delu na višini pogosto spreminja),
  • uporabniki višinske varovalne opreme zelo dobro razumejo delovanje opreme v različnih delovnih okoljih ter imajo znanje in veščine uporabe opreme na pravilen način,
  • varovalna oprema je ustrezno hranjena in pregledana skladno z navodili proizvajalcev.
Najpomembnejše stvari pri delu na višini:
  • usposobljenost in delovna sposobnost za delo na višini,
  • zavedanje nevarnosti, ki pretijo pri delu na višini, saj se le tako najlažje zaščitimo pred njihovimi posledicami,
  • uporaba brezhibne ter za delo in varovalni sistem ustrezne opreme,
  • prisotnost osebe, ki je usposobljena in opremljena tudi za reševanje v primeru nesreče na višini.

Kako poskrbimo za varnost?

V podjetju ZAVAS vam s celostnim pristopom in ponudbo nudimo celovito rešitev za zagotovitev varovanja pred padci z višine.

Storitve podjetja ZAVAS za celovito in varno delo na višini: pregled stanja, predlog rešitve, inženiring višinskih varovalnih sistemov, dobava osebne varovalne opreme, montaža sistemov, pregled in usposabljanje uporabnikov – vse na enem mestu.

Za vašo varnost poskrbimo celostno: podjetje ZAVAS s svojimi strokovnjaki nudi sistematičen pregled tveganj pred padcem z višine, oceni tveganje in predlaga ukrepe, s katerimi se tveganje zmanjša na sprejemljivo raven.

Faze dela na višini

1
Pregled stanja in ocena tveganja 1

Podjetje ZAVAS, d. o. o., nudi sistematičen pregled tveganj pred padcem z višine. Najprej ocenimo tveganje, nato pa predlagamo ukrepe, s katerimi se tveganje zmanjša na sprejemljivo raven.

Prvi korak je identifikacija tveganj. Pri tem pregledamo stanje na vašem objektu, se pogovorimo z odgovorno osebo o poteku delovnega procesa, pregledamo aktualni način dela in varovanja na območjih, kjer obstaja možnost padca v globino, ter ocenimo stopnjo tveganja.

2
Priprava ustrezne rešitve 2

Na osnovi pregleda stanja v podjetju, delovnih procesov in ob upoštevanju vaših želja naša ekipa za varno delo na višini pripravi predlog rešitve. Ker je več možnih rešitev, se lahko pripravi več ponudb. V tem primeru vam tudi svetujemo ter obrazložimo prednosti in pomanjkljivosti posamezne rešitve, saj je včasih nemogoče doseči 100-odstotno varnost.

Rešitev je lahko sestavljena iz naslednjih storitev: dobava lestev in platform za dostop in delo na višini; projektiranje, dobava in montaža višinskih varovalnih sistemov ter dobava višinske osebne varovalne opreme.

Za višinske varovalne sisteme vam lahko izdelamo statične izračune in načrte za podkonstrukcijo, ki bo služila za montažo sistema. Če fiksnega varovalnega sistema ni mogoče namestiti, vam lahko predlagamo uporabo začasnih varovalnih sistemov ali uporabo drugačnih načinov varovanja, kot so delo iz dvižne košare, uporaba delovnega odra in druge.

3
Izvedba rešitve 3

Podjetje ZAVAS je generalni zastopnik za vodilnega nemškega proizvajalca za opremo za varno delo na višini Skylotec ter vodilnega nemškega proizvajalca za sisteme za dostop na višino, lestve in platforme Zarges.

Storitev projektiranja in izvedbe višinskih varovalnih sistemov izvaja naša lastna ekipa v sodelovanju z dolgoletnimi pogodbeni partnerji.

4
Periodični pregledi 4

Izvajamo periodične preglede varovalnih sistemov. Varovalne sisteme je treba pregledati najmanj enkrat letno, kar izvedejo za to usposobljene osebe. Preglede je nujno izvesti skladno z navodili proizvajalca sistema. Po opravljenem pregledu izdamo zapisnik pregleda. Če se na pregledu odkrijejo pomanjkljivosti, vam pripravimo tudi ponudbo za njihovo odpravo.

5
Usposabljanja 5

Uporaba varovalni sistemov in višinske osebne varovalne opreme je dovoljena le usposobljenim osebam. Usposabljanja redno izvajamo v našem vadbeno učnem centru ali pri naročniku usposabljanja.

Usposabljanja izvajamo na podlagi preverjenih programov usposabljanj, po potrebi pa dodatno prilagodimo željam in potrebam uporabnikov. Usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega dela, ki mu sledi preizkus znanja, in praktičnega dela, kjer se lahko vsebina prilagodi željam, znanju tečajnikov in opremi.

Praktični del usposabljanja tečajniki lahko izvajajo s svojo opremo ali pa uporabijo našo, ki je na razpolago v prostorih našega odlično opremljenega vadbenega centra.

V centru organiziramo tudi izobraževanja za varnostne inženirje, ki jim podrobno predstavimo možnosti za varno delo na višini in načine reševanja v primeru nesreče. Naš program izobraževanja je potrjen s strani ministrstva, tako da varnostni inženirji pridobijo tudi kreditne točke.

Več o usposabljanju si lahko preberete v zavihku Usposabljanja.

Prijavite se na usposabljanje


Lokacija centra

IOC Zapolje I/7A,
1370 Logatec

Z namenom usposabljanja za delo na višini smo naredili funkcionalen vadbeno-učni center ZAVAS v industrijsko obrtni coni Zapolje v Logatcu. V sodobno opremljenih prostorih boste z izkušeno ekipo pridobili in utrdili vsa znanja, ki jih potrebujete za varno delo na višini. Naš center omogoča usposabljanje v mirnem in namenskem prostoru, stran od vsakodnevnih delovnih zadolžitev, kjer se udeleženci seminarjev lahko osredotočijo na pridobivanje novega znanja in veščin.

Kontaktirajte nas